POKAŻ JAK SPĘDZASZ WAKACJE I WYGRAJ LETNI ZESTAW KOSMETYKÓW AVON !

AKTUALIZACJA !!! -> KONKURS ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY, zdjęcie zwyciężczyni znajdziecie poniżej, gratulujemy ! 


PIERWSZY KONKURS Guess What !Kochani, mamy dla Was do wygrania zestaw letnich kosmetyków marki AVON.

Co należy zrobić żeby wziąć udział w konkursie:

1. Zrób zdjęcie i pokaż jak spędzasz wakacje
2. Wstaw zdjęcie na facebooka, instagram lub wyślij do nas na adres mailowy kontakt@guesswhat.pl
3. Na instagramie i facebooku oznacz Guess What żebyśmy widzieli zaśmieszczone przez Ciebie zdjęcie
4. Rozstrzygnięcie konkursu 10 sierpnia i do tego dnia możecie wysyłać zdjęcia 🙂

IMG_1511-2
13956945_1206347436055468_666108544_n
IMG_1511-2

REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest portal internetowy Guess What (www.guesswhat.pl).
2. Konkurs organizowany jest tylko na terenie Polski.
3. Nagrody w konkursie sponsoruje Organizator Konkursu.
5. Konkurs odbywa się w terminie: od 27.07.2016 do 10.08.2016 godz. 23:59
6. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie Regulaminu określającego zasady zabawy.
II. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU ORAZ WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW
1. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba, która w terminie Konkursu zrobi zdjęcie
zgodnie z tematyką Konkursu i wyśle na maila (kontakt@guesswhat.pl) lub przez
wiadomość na Facebooku Guess What lub oznaczy profil @guess_what.pl na zdjęciu
konkursowym na swoim profilu na Instagramie.
2. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać nieograniczoną ilość zdjęć konkursowych.
3. Organizator nie wyklucza żadnej grupy z możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
4. Uczestnicy Konkursu korzystający z aplikacji Instagram proszeni są o ustawienie profili w
widoku publicznym, w przeciwnym razie ich zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
5. Co należy zrobić: wykonać fotografię inspirowaną wakacjami – zrobić zdjęcie, które
przedstawi, jak spędzacie wakacyjny czas.
6. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni jednego zwycięzcę.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do oceny dokonanych zgłoszeń uczestników na
każdym etapie konkursu i ich ewentualnego odrzucenia.
8. Ogłoszenie zwycięzców stanowiące publikację wyników Konkursu, nastąpi na fanpage
Guess What na Facebooku, Instagramie oraz na stronie internetowej portalu.
9. Osoba, która wygrała Konkurs otrzyma wiadomość w zależności od medium, z którego
korzystała podczas brania udziału w Konkursie (wiadomość mailowa lub widomość
prywatna na Facebooku lub wiadomość-szufladka na Instagramie).
10. Nagroda zostanie doręczona do zwycięzcy Pocztą Polską.
11. Nagrodą w Konkursie jest zestaw kosmetyków marki Avon.
12. Zwycięzca Konkursu nie ma możliwości wymiany nagrody.
13. Wysłanie zdjęcia konkursowego jest jednoznaczne ze zgodą Uczestnika na udział w
Konkursie.
14. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie jego projektu w celach
marketingowych.
15. Uczestnik biorąc udział w Konkursie zgadza się na wykorzystanie własnego projektu
przez portal internetowy Guess What.
III. DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przez niego
przetwarzane tylko w celu:
a. realizacji Konkursu,
b. wyłonienia zwycięzców Konkursu,
c. wysyłania wiadomości do uczestników związanych z Konkursem.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia
otrzymanie nagrody w Konkursie.
3. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich
poprawiania oraz usunięcia.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z
pózn. zm.).
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
2. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej
Organizatora oraz na fanpage Guess What na Facebooku.
3. Organizator nie odpowiada za naruszenie praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr
osobistych osób trzecich w utworach przesłanych przez uczestników Konkursu.
4. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Czekamy na mnóstwo świetnych zdjęć !

Team Guess What