KONKURS ZIMOWE HISTORIE – WYGRAJ VOUCHER NA ZAKUPY W S’PORTOFINO – WYNIKI

Razem z marką S’portofino przygotowałam dla Was super konkurs! Czym prędzej więc łapcie za aparaty i smartfony, bo nagrodą za wyróżnione zdjęcie jest voucher na zakupy w ich sklepie na 600 zł! Wskazówki znajdziecie poniżej:

1. Zróbcie zdjęcie inspirowane Waszą zimową historią w wersji „flatlay”, dodatkowo na każdej układance musi znaleźć się telefon, laptop lub tablet z widocznym profilem S’portofino na Instagramie (przykład takiego zdjęcia macie poniżej).

2. Dodajcie swoje zdjęcie konkursowe na Instagram i oznaczcie profile @S’portofino, @Guess What oraz dołączcie konkursowy hasztag #zimowehistoriesportofino. Jeśli nie macie kont w social mediach, wyślijcie pracę konkursową na maila – info@guesswhat.pl

CZAS: 17.12 – 27.12.2017 do godz. 23:59
WYNIKI: 28.12.2017 po godz. 20:00

WYNIKI!
Nagrodę zdobywa @soko.style i jej wyjątkowa #zimowahistoria z ukochanym psiakiem!
Gratuluję i czekam na wiadomość z adresem!

REGULAMIN KONKURSU #ZIMOWE HISTORIE GUESSWHATxS’PORTOFINO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest blog Guess What (www.guesswhat.pl).
2. Konkurs organizowany jest tylko na terenie Polski.
3. Nagrody w konkursie sponsoruje Organizator Konkursu.
5. Konkurs odbywa się w terminie: od 17.12.2017 do 27.12.2017 do godz. 23.59
6. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem bloga Guess What oraz profilu Guess What na Instagramie.
7. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie Regulaminu określającego zasady zabawy.
8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, prowadzony, administrowany przez serwis Instagram. Wszelkie pytania, komentarze, skargi oraz reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Serwis Instagram jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności na rzecz któregokolwiek z uczestników.

II. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU ORAZ WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW
1. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba, która:
a. w terminie Konkursu wykona zdjęcie zgodnie z tematyką Konkursu,
b. posiada aktywne konto na portalu społecznościowym Instagram lub jeśli nie posiada konta na Instagramie, musi posiadać aktywne konto pocztowe,
c. wstawi zdjęcie konkursowe (2 możliwe opcje do wyboru):
– na swój profil na Instagramie i oznaczy profil @Guess What oraz #zimowehistoriesportofino lub
– na maila: info@guesswhat.pl wyśle swoją pracę konkursową
2. Każdy Uczestnik Konkursu może przesłać nieograniczoną liczbę zdjęć konkursowych.
3. Organizator nie wyklucza żadnej grupy z możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
4. Uczestnicy Konkursu proszeni są o ustawienie profili w widoku publicznym, w przeciwnym razie ich zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
5. Co należy zrobić: wykonać fotografię (flatlay/ układankę) inspirowaną zimową historią wraz z telefonem, laptopem lub tabletem przedstawiającym profil marki S’portofino na Instagramie i dodać konkursowe oznaczenia wraz z hasztagami.
6. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni jednego zwycięzcę.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do oceny dokonanych zgłoszeń uczestników na każdym etapie konkursu i ich ewentualnego odrzucenia.
8. Ogłoszenie zwycięzców stanowiące publikację wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej Guess What.
9. Osoba, która wygrała Konkurs otrzyma wiadomość w zależności od medium, z którego korzystała podczas brania udziału w Konkursie (wiadomość-szufladka na Instagramie lub wiadomość mailowa).
10. Ogłoszenie wyników nastąpi: 28.12.2017 po godz. 20.00
11. Zwycięzca ma 2 dni od daty ogłoszenia wyników na odesłanie odpowiedzi z adresem doręczenia nagrody do Organizatora. W przeciwnym wypadku Organizator dokona ponownego wyboru zwycięzcy Konkursu z nadesłanych Prac konkursowych.
12. Nagroda zostanie doręczona do zwycięzcy Pocztą Polską.
13. Nagrodą w Konkursie jest voucher o wartości 600 zł (3x 200 zł) na zakupy w sklepie S’portofino (internetowym lub stacjonarnym).
14. Zwycięzca Konkursu nie ma możliwości wymiany nagrody.
15. Wysłanie zdjęcia konkursowego jest jednoznaczne ze zgodą Uczestnika na udział w Konkursie.
16. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie jego projektu w celach marketingowych bloga Guess What.
17. Uczestnik biorąc udział w Konkursie zgadza się na wykorzystanie własnego projektu przez blog Guess What.

III. DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane tylko w celu:
a. realizacji Konkursu,
b. wyłonienia zwycięzców Konkursu,
c. wysyłania wiadomości do uczestników związanych z Konkursem.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie.
3. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.).

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
2. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Organizatora.
3. Organizator nie odpowiada za naruszenie praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich w utworach przesłanych przez uczestników Konkursu.
4. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Powodzenia!
Marta
Guess What