KONKURS Z OKAZJI DNIA MAMY ! (WYNIKI)

Maj to szczególny miesiąc, zwłaszcza dla naszych mam.
W związku z tym, że 26 maja obchodzimy ich święto organizujemy konkurs z tej okazji. Do wygrania jest kolorowa plażowa torba od Calzedonii i egzemplarz nowej książki Lookbook – Paryski Szyk. Duet wprost idealny na wakacyjne wojaże. By go zdobyć musicie tylko zrobić jedną rzecz.

Napiszcie nam w komentarzu, gdzie spędzilibyście wymarzone wakacje z mamą. Co powiecie na rajskie Malediwy, Hawaje, Zanzibar czy słoneczną Hiszpanię? Jeśli nie, to może stawiacie na ciszę i spokój w otoczeniu mazurskich jezior? Napiszcie nam o tym, gdzie zabralibyście swoją mamę.

Czas trwania konkursu: 23.05 – 28.05.2017
Wyniki: 29 maja, po godzinie 20.00

Powodzenia !
Regulamin konkursu znajdziecie poniżej.

WYNIKI!
Nasz konkurs z okazji Dnia Mamy wygrała Justyna Marcelina Postój. Serdecznie gratulujemy i poprosimy o dane do przesyłki.

REGULAMIN KONKURSU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest blog modowo-podróżniczy Guess What (www.guesswhat.pl).
2. Konkurs organizowany jest tylko na terenie Polski.
3. Nagrody w konkursie sponsoruje Organizator Konkursu.
5. Konkurs odbywa się w terminie: od 23.05.2017 do 28.05.2017 do godz. 23.59
6. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem bloga Guess What oraz profili Guess What na Facebooku.
7. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie Regulaminu określającego zasady zabawy.
8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, prowadzony, administrowany przez serwis Facebook. Wszelkie pytania, komentarze, skargi oraz reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Serwis Facebook jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności na rzecz któregokolwiek z uczestników.

II. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU ORAZ WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW
1. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba, która:
a. w terminie Konkursu wykona zadanie konkursowe
b. posiada aktywne konto pocztowe
2. Każdy Uczestnik Konkursu może przesłać nieograniczoną liczbę odpowiedzi konkursowych.
3. Organizator nie wyklucza żadnej grupy z możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
4. Co należy zrobić: odpowiedzieć na pytanie w komentarzu pod postem Konkursowym.
5. Spośród nadesłanych zgłoszeń (komentarzy) Organizator wyłoni jednego zwycięzcę.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do oceny dokonanych zgłoszeń uczestników na każdym etapie konkursu i ich ewentualnego odrzucenia.
8. Ogłoszenie zwycięzców stanowiące publikację wyników Konkursu nastąpi na stronie bloga.
9. Osoba, która wygrała Konkurs otrzyma wiadomość mailową.
10. Ogłoszenie wyników nastąpi: 29.05.2017 po godz. 20.00
11. Zwycięzca ma 2 dni od daty ogłoszenia wyników na odesłanie odpowiedzi z adresem doręczenia nagrody do Organizatora. W przeciwnym wypadku Organizator dokona ponownego wyboru zwycięzcy Konkursu z nadesłanych Prac konkursowych.
12. Nagroda zostanie doręczona do zwycięzcy Pocztą Polską.
13. Nagrodą w Konkursie jest torba plażowa marki Calzedonia oraz książka Ines De La Fressange „Paryski Szyk – Lookbook – Co mam dziś na siebie włożyć?”.
14. Zwycięzca Konkursu nie ma możliwości wymiany nagrody.
15. Napisanie konkursowego komentarza jest jednoznaczne ze zgodą Uczestnika na udział w Konkursie.
16. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie jego projektu w celach marketingowych bloga Guess What.
17. Uczestnik biorąc udział w Konkursie zgadza się na wykorzystanie własnego projektu przez blog Guess What.

III. DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane tylko w celu:
a. realizacji Konkursu,
b. wyłonienia zwycięzców Konkursu,
c. wysyłania wiadomości do uczestników związanych z Konkursem.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie.
3. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.).

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
2. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Organizatora.
3. Organizator nie odpowiada za naruszenie praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich w utworach przesłanych przez uczestników Konkursu.
4. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Powodzenia !
Team Guess What