KONKURS – WYGRAJ PALETĘ DO KONTUROWANIA DOUGLAS (WYNIKI)


EDIT:
Konkurs został zakończony, po przeanalizowaniu wszystkich prac wybraliśmy zwycięzcę. Poniżej znajdziecie zdjęcie z hasztagiem, który zajął pierwsze miejsce. Gratulujemy i przypominamy, że na dniach ruszamy z nowym konkursem. Mamy nadzieję, że dołączycie do kolejnych zabaw z Guess What! 😉

Zapraszamy Was na kolejny konkurs, tym razem do wygrania jest paleta do konturowania twarzy marki Douglas w pięknych odcieniach kremu, beżu oraz ciepłego i zimnego brązu.

Co należy zrobić?
1. Wymyślcie hasztag do jednego ze zdjęć konkursowych (zainspirujcie się kosmetykiem, kolorami, Douglasem, miejscem, porą roku i tym, co tylko przyjdzie Wam do głowy).
2. Skopiujcie nasze zdjęcie (z paletą) i napiszcie na nim swój własny, indywidualny hasztag.
3. Następnie wstawcie fotografię na Wasz Instagram lub Facebooka, albo podeślijcie zdjęcie mailem na: info@guesswhat.pl.
4. Nie zapomnijcie oznaczyć naszego profilu @GuessWhat i #guesswhatkonkurs pod zdjęciem.

Przykład konkursowego zdjęcia znajdziecie poniżej !

Konkurs trwa do 18 stycznia (środa) do godziny 22.00. Wyniki pojawią się dzień później (19.01 po godz. 20.00) na naszej stronie i Facebooku.

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE KONKURSOWE:

REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest portal internetowy Guess What (www.guesswhat.pl).
2. Konkurs organizowany jest tylko na terenie Polski.
3. Nagrody w konkursie sponsoruje Organizator Konkursu.
5. Konkurs odbywa się w terminie: od 13.01.2017 do 18.01.2017 do godz. 22:00
6. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej Guess What, profilu Guess What na portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram.
7. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie Regulaminu określającego zasady zabawy.
8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, prowadzony, administrowany przez serwis Facebook i Instagram. Wszelkie pytania, komentarze, skargi oraz reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Serwis Facebook i Instagram jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności na rzecz któregokolwiek z uczestników.

II. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU ORAZ WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW
1. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba, która:
a. w terminie Konkursu wykona zadanie konkursowe
b. posiada aktywne konto na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram lub aktywne konto pocztowe.
c. wstawi zdjęcie konkursowe na swój profil na Facebooku lub na swój profil na Instagramie lub wyśle zdjęcie konkursowe mailem (info@guesswhat.pl) i oznaczy profil @Guess What oraz #guesswhatkonkurs
2. Każdy Uczestnik Konkursu może przesłać tylko jedno zdjęcie konkursowe. W przypadku zgłoszenia większej liczby Prac konkursowych, Organizator weźmie pod uwagę pierwszą zgłoszoną Pracę konkursową Uczestnika.
3. Organizator nie wyklucza żadnej grupy z możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
4. Uczestnicy Konkursu proszeni są o ustawienie profili w widoku publicznym, w przeciwnym razie ich zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
5. Co należy zrobić: na jednej z wybranych przez Uczestnika Konkursu fotografii konkursowej, wymyślić i napisać hasztag inspirowany zdjęciem konkursowym.
6. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni jednego zwycięzcę.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do oceny dokonanych zgłoszeń uczestników na każdym etapie konkursu i ich ewentualnego odrzucenia.
8. Ogłoszenie zwycięzców stanowiące publikację wyników Konkursu nastąpi na profilu Guess What na Facebooku i stronie internetowej Organizatora.
9. Osoba, która wygrała Konkurs otrzyma wiadomość w zależności od medium, z którego korzystała podczas brania udziału w Konkursie (wiadomość prywatna na Facebooku lub wiadomość-szufladka na Instagramie lub wiadomość mailowa).
10. Ogłoszenie wyników nastąpi: 19.01.2017 po godz. 20.00
11. Zwycięzca ma 3 dni od daty ogłoszenia wyników na odesłanie odpowiedzi z adresem doręczenia nagrody do Organizatora. W przeciwnym wypadku Organizator dokona ponownego wyboru zwycięzcy Konkursu z nadesłanych Prac konkursowych.
12. Nagroda zostanie doręczona do zwycięzcy Pocztą Polską.
13. Nagrodą w Konkursie jest paleta do konturowana twarzy marki Douglas.
14. Zwycięzca Konkursu nie ma możliwości wymiany nagrody.
15. Wysłanie zdjęcia konkursowego jest jednoznaczne ze zgodą Uczestnika na udział w Konkursie.
16. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie jego projektu w celach marketingowych portalu Guess What.
17. Uczestnik biorąc udział w Konkursie zgadza się na wykorzystanie własnego projektu przez portal internetowy Guess What.

III. DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane tylko w celu:
a. realizacji Konkursu,
b. wyłonienia zwycięzców Konkursu,
c. wysyłania wiadomości do uczestników związanych z Konkursem.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie.
3. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.).

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
2. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Organizatora.
3. Organizator nie odpowiada za naruszenie praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich w utworach przesłanych przez uczestników Konkursu.
4. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Powodzenia !
Team Guess What