DO WYGRANIA ZAPACH DKNY!/ AKTUALIZACJA – WYNIKI !

AKTUALIZACJA: Kochani konkurs został zakończony, a wyniki znajdziecie poniżej. Ślicznie dziękujemy za tyle wspaniałych zdjęć! Było nam strasznie miło, że aż tyle osób postanowiło wziąć udział w konkursie. My nie zwalniamy tempa i już niedługo zapowiadamy następną zabawę, z jeszcze lepszymi nagrodami !

IMG_5127-kopia

WYNIKI: Pierwsze miejsce zdobywa Edyta i jej meega kreatywne zdjęcie! Gratulujemy !

image

A teraz mała niespodzianka, dostaliśmy tak mnóstwo wspaniałych zdjęć, że nie mieliśmy innego wyboru, jak nagrodzić dodatkowo jeszcze dwa zdjęcia ! Patka oraz Dominika – dziewczyny czekamy również na Wasze adresy, zostaną do Was wysłane ekstra niespodzianki ;-). Jesteśmy pod wielkim wrażeniem Waszej kreatywności !

_MG_0635
PicsArt_09-02-03.27.05

facebook1
IMG_5127

REGULAMIN KONKURSU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest portal internetowy Guess What (www.guesswhat.pl).
2. Konkurs organizowany jest tylko na terenie Polski.
3. Nagrody w konkursie sponsoruje Organizator Konkursu.
5. Konkurs odbywa się w terminie: od 30.08.2016 do 10.09.2016 do godz. 23:59
6. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem portalu Guess What oraz portalu społecznościowego Facebook i Instagram.
7. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie Regulaminu określającego zasady zabawy.
8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, prowadzony, administrowany przez serwis Facebook i Instagram. Wszelkie pytania, komentarze, skargi oraz reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Serwis Facebook i Instagram jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności na rzecz któregokolwiek z uczestników.

II. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU ORAZ WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

1. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba, która:
a. w terminie Konkursu zrobi zdjęcie zgodnie z tematyką Konkursu
b. posiada aktywne konto na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram lub jeśli nie posiada kont na Facebooku i Instagramie, musi posiadać aktywne konto pocztowe
c. wstawi zdjęcie konkursowe na swój profil na Facebooku i oznaczy profil @Guess What oraz #guesswhatplkonkurs lub na swój profil na Instagramie i oznaczy @guess_what.pl oraz #guesswhatplkonkurs  lub na maila: info@guesswhat.pl wyśle swoją pracę konkursową
2. Każdy Uczestnik Konkursu może przesłać tylko jedno zdjęcie konkursowe. W przypadku zgłoszenia większej liczby Prac konkursowych, Organizator weźmie pod uwagę pierwszą zgłoszoną Pracę konkursową Uczestnika.
3. Organizator nie wyklucza żadnej grupy z możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
4. Uczestnicy Konkursu proszeni są o ustawienie profili w widoku publicznym, w przeciwnym razie ich zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
5. Co należy zrobić: wykonać fotografię inspirowanej perfumami DKNY Be Delicious Fresh Blossom.
6. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni jednego zwycięzcę.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do oceny dokonanych zgłoszeń uczestników na każdym etapie konkursu i ich ewentualnego odrzucenia.
8. Ogłoszenie zwycięzców stanowiące publikację wyników Konkursu nastąpi na Facebooku i Instagramie Guess What oraz na stronie internetowej portalu.
9. Osoba, która wygrała Konkurs otrzyma wiadomość w zależności od medium, z którego korzystała podczas brania udziału w Konkursie (wiadomość prywatna na Facebooku lub wiadomość-szufladka na Instagramie lub wiadomość mailowa).
10. Ogłoszenie wyników nastąpi: 12.09.2016
11. Zwycięzca ma 3 dni od daty ogłoszenia wyników na odesłanie odpowiedzi z adresem doręczenia nagrody do Organizatora. W przeciwnym wypadku Organizator dokona ponownego wyboru zwycięzcy Konkursu z nadesłanych Prac konkursowych.
12. Nagroda zostanie doręczona do zwycięzcy Pocztą Polską.
13. Nagrodą w Konkursie są perfumy Donna Karan New York Be Delicious Fresh Blossom, 1szt./30 ml.
14. Zwycięzca Konkursu nie ma możliwości wymiany nagrody.
15. Wysłanie zdjęcia konkursowego jest jednoznaczne ze zgodą Uczestnika na udział w Konkursie.
16. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie jego projektu w celach marketingowych portalu Guess What.
17. Uczestnik biorąc udział w Konkursie zgadza się na wykorzystanie własnego projektu przez portal internetowy Guess What.

III. DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane tylko w celu:
a. realizacji Konkursu,
b. wyłonienia zwycięzców Konkursu,
c. wysyłania wiadomości do uczestników związanych z Konkursem.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie.
3. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.).

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
2. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Organizatora.
3. Organizator nie odpowiada za naruszenie praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich w utworach przesłanych przez uczestników Konkursu.
4. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Powodzenia !

Team Guess What