GUESS WHAT XMAS PERFUMY

WYNIKI KONKURSU !
Dziękujemy wszystkim za tak liczne wysłanie zdjęć konkursowych, zwłaszcza na maila. Wczoraj nasza zabawa się zakończyła i po przejrzeniu wszystkich prac ogłaszamy, że wygrywa Wiktoria Czernecka i jej układanka inspirowana perfumami DKNY. Gratulujemy i czekamy na wiadomość z adresem do wysyłki nagrody.
img_5136-kopia
fullsizerender
img_5136 img_5134

REGULAMIN KONKURSU #GUESSWHATDKNY
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest portal internetowy Guess What (www.guesswhat.pl).
2. Konkurs organizowany jest tylko na terenie Polski.
3. Nagrody w konkursie sponsoruje Organizator Konkursu.
5. Konkurs odbywa się w terminie: od 13.12.2016 do 26.12.2016 do godz. 22.00
6. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem portalu Guess What oraz profili Guess What na Facebooku i Instagramie.
7. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie Regulaminu określającego zasady zabawy.
8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, prowadzony, administrowany przez serwis Facebook i Instagram. Wszelkie pytania, komentarze, skargi oraz reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Serwis Facebook i Instagram jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności na rzecz któregokolwiek z uczestników.

II. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU ORAZ WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

1. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba, która:
a. w terminie Konkursu zrobi zdjęcie zgodnie z tematyką Konkursu
b. posiada aktywne konto na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram lub jeśli nie posiada kont na Facebooku i Instagramie, musi posiadać aktywne konto pocztowe
c. wstawi zdjęcie konkursowe na swój profil na Facebooku i oznaczy profil @Guess What oraz #guesswhatdkny i #guesswhatxmas lub na swój profil na Instagramie, oznaczy @guess_what.pl oraz #guesswhatdkny i #guesswhatxmas lub na maila: info@guesswhat.pl wyśle swoją pracę konkursową
2. Każdy Uczestnik Konkursu może przesłać nieograniczoną liczbę zdjęć konkursowych.
3. Organizator nie wyklucza żadnej grupy z możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
4. Uczestnicy Konkursu proszeni są o ustawienie profili w widoku publicznym, w przeciwnym razie ich zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
5. Co należy zrobić: wykonać fotografię zimowej stylizacji inspirowanej zapachem DKNY Be Delicious.
6. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni jednego zwycięzcę.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do oceny dokonanych zgłoszeń uczestników na każdym etapie konkursu i ich ewentualnego odrzucenia.
8. Ogłoszenie zwycięzców stanowiące publikację wyników Konkursu nastąpi na Facebooku Guess What oraz na stronie internetowej portalu.
9. Osoba, która wygrała Konkurs otrzyma wiadomość w zależności od medium, z którego korzystała podczas brania udziału w Konkursie (wiadomość prywatna na Facebooku lub wiadomość-szufladka na Instagramie lub wiadomość mailowa).
10. Ogłoszenie wyników nastąpi: 27.12.2016
11. Zwycięzca ma 2 dni od daty ogłoszenia wyników na odesłanie odpowiedzi z adresem doręczenia nagrody do Organizatora. W przeciwnym wypadku Organizator dokona ponownego wyboru zwycięzcy Konkursu z nadesłanych Prac konkursowych.
12. Nagroda zostanie doręczona do zwycięzcy Pocztą Polską.
13. Nagrodą w Konkursie są perfumy Donna Karan New York Be Delicious, 1 szt./30 ml.
14. Zwycięzca Konkursu nie ma możliwości wymiany nagrody.
15. Wysłanie zdjęcia konkursowego jest jednoznaczne ze zgodą Uczestnika na udział w Konkursie.
16. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie jego projektu w celach marketingowych portalu Guess What.
17. Uczestnik biorąc udział w Konkursie zgadza się na wykorzystanie własnego projektu przez portal internetowy Guess What.

III. DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane tylko w celu:
a. realizacji Konkursu,
b. wyłonienia zwycięzców Konkursu,
c. wysyłania wiadomości do uczestników związanych z Konkursem.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie.
3. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.).

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
2. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Organizatora.
3. Organizator nie odpowiada za naruszenie praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich w utworach przesłanych przez uczestników Konkursu.
4. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Powodzenia !

Team Guess What