GUESS WHAT ROZDAJE PREZENTY !

Odłóżcie na chwilę świąteczne porządki w szafach. Zróbcie przerwę podczas maratonu sklepowego i pozwólcie karpiowi popływać dłużej w wannie, ponieważ mamy dla Was serię gwiazdkowych konkursów, w których udział musicie wziąć! Święta to magiczny czas sprawiania radości, dlatego postanowiliśmy w tym roku zabawić się w Świętego Mikołaja. Zapraszamy Was do zabawy, bo do wygrania przygotowaliśmy same najlepsze nagrody!
img_5154-kopia
img_5102

Czekają na Was między innymi: perfumy Donna Karan New York Be Delicious, rozświetlacze Maca w trzech różnych odcieniach i karty podarunkowe do Douglasa na 150 zł. Jeśli właśnie pojawił się uśmiech na Waszych twarzach, to znak, że wchodzicie do gry. Co zatem musicie zrobić, by zdobyć takie prezenty od Guessowego Mikołaja? Wskazówki znajdziecie poniżej!

img_5031

KONKURS #GUESSWHATDOUGLAS
Czas trwania: 13.12 – 18.12.2016
Nagroda: Karty podarunkowe o łącznej wartości 150 zł na zakupy w perfumeriach Douglas
Szczegóły konkursu znajdziecie tutaj!

img_5136-kopia

KONKURS #GUESSWHATDKNY
Czas trwania: 13.12 – 26.12.2016
Nagroda: Perfumy Donna Karan New York Be Delicious
Szczegóły konkursu znajdziecie tutaj!

bang

KONKURS #GUESSWHATMAC
Czas trwania: 13.12 – 31.12.2016
Nagroda: Rozświetlacze do twarzy marki Mac (3 odcienie dla 3 osób)
Szczegóły konkursu znajdziecie tutaj!

 


 

REGULAMIN KONKURSÓW #GUESSWHATXMAS
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursów jest portal internetowy Guess What (www.guesswhat.pl).
2. Konkursy organizowane są tylko na terenie Polski.
3. Nagrody w konkursach sponsoruje Organizator Konkursów.
5. Konkursy odbywać się będą we wskazanym przez Organizatora terminie.
6. Konkursy prowadzone są za pośrednictwem portalu Guess What oraz profili Guess What na Facebooku i Instagramie.
7. Konkursy przeprowadzane są na podstawie Regulaminu określającego zasady zabawy.
8. Organizator oświadcza, że Konkursy nie są sponsorowane, wspierane, prowadzone, administrowane przez serwis Facebook i Instagram. Wszelkie pytania, komentarze, skargi oraz reklamacje związane z Konkursami powinny być kierowane do Organizatora. Serwis Facebook i Instagram jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności na rzecz któregokolwiek z uczestników.

II. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU (#DKNY, #DOUGLAS, #MAC) ORAZ WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

1. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba, która:
a. w terminie Konkursu zrobi zdjęcie zgodnie z tematyką Konkursu
b. posiada aktywne konto na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram lub jeśli nie posiada kont na Facebooku i Instagramie, musi posiadać aktywne konto pocztowe
c. wstawi zdjęcie konkursowe na swój profil na Facebooku lub na swój profil na Instagramie i oznaczy @guesswhat oraz hasztagi konkursowe lub na maila: info@guesswhat.pl wyśle swoją pracę konkursową
2. Każdy Uczestnik Konkursu może przesłać nieograniczoną liczbę zdjęć konkursowych.
3. Organizator nie wyklucza żadnej grupy z możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
4. Uczestnicy Konkursu proszeni są o ustawienie profili w widoku publicznym, w przeciwnym razie ich zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
5. Co należy zrobić: wykonać fotografię zgodną z tematyką konkursu lub zadanie konkursowe
6. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni kilku zwycięzców (konkurs DKNY – 1 os., konkurs MAC – 3 os., konkurs DOUGLAS – 1 os.)
7. Organizator zastrzega sobie prawo do oceny dokonanych zgłoszeń uczestników na każdym etapie konkursu i ich ewentualnego odrzucenia.
8. Ogłoszenie zwycięzców stanowiące publikację wyników Konkursu, nastąpi na Facebooku oraz na stronie internetowej portalu.
9. Osoba, która wygrała Konkurs otrzyma wiadomość w zależności od medium, z którego korzystała podczas brania udziału w Konkursie (wiadomość prywatna na Facebooku lub wiadomość-szufladka na Instagramie lub wiadomość mailowa).
10. Ogłoszenie wyników nastąpi w podanym przez Organizatora terminie.
11. Zwycięzca ma 2 dni od daty ogłoszenia wyników na odesłanie odpowiedzi z adresem doręczenia nagrody do Organizatora. W przeciwnym wypadku Organizator dokona ponownego wyboru zwycięzcy Konkursu z nadesłanych Prac konkursowych.
12. Nagroda zostanie doręczona do zwycięzcy Pocztą Polską.
13. Nagrodą w Konkursach są: perfumy Donna Karan New York Be Delicious 1 szt., rozświetlacze MAC 3 szt., karty podarunkowe do sklepu Douglas o łącznej kwocie 150 zł.
14. Zwycięzca Konkursu nie ma możliwości wymiany nagrody.
15. Wysłanie zdjęcia konkursowego jest jednoznaczne ze zgodą Uczestnika na udział w Konkursie.
16. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie jego projektu w celach marketingowych portalu Guess What.
17. Uczestnik biorąc udział w Konkursie zgadza się na wykorzystanie własnego projektu przez portal internetowy Guess What.

III. DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursów będą przez niego przetwarzane tylko w celu:
a. realizacji Konkursów,
b. wyłonienia zwycięzców Konkursów,
c. wysyłania wiadomości do uczestników związanych z Konkursami.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursach.
3. Każdy uczestnik Konkursów posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.).

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
2. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Organizatora.
3. Organizator nie odpowiada za naruszenie praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich w utworach przesłanych przez uczestników Konkursu.
4. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Powodzenia!
Team Guess What